Vuxensyskon till Anhörigriksdagen

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning och sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet. Projektet Vuxensyskon har under snart 2 år tagit del av vuxna syskons personliga berättelser och kan konstatera att det finns tydliga gemensamma nämnare i deras erfarenheter.

Hur skall man förhålla sig till ansvar, oro, skam och ilska? Kan man sätta gränser och skapa utrymme för egna relationer och behov när det dåliga samvetet pockar på?

Med syskonens hjälp skapar vi nu metoder för att ökad självkännedom och hanterbarhet. Dessutom ger deras berättelser en bild av vad de behövt som små och förståelse för den ständiga risken att hamna i skuggan.

Anhörigas Riksförbund är en del av projektet vuxensyskon Läs mer på projektets hemsida