Tack!

TACK!

Vi vill tacka alla fantastiska föreläsare, alla åhörare, sponsorer och samarbetspartner.
Utan er hade den här digitala versionen av vår Anhörigriksdag 2020 aldrig kunnat genomföras.