Svenska Röda Korsets ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, utifrån organisationens grundprinciper. En av verksamheterna är anhörigstöd som sker både nationellt och lokalt, ofta i nära samverkan med regioner, kommuner och andra organisationer. Verksamheten har funnits sedan 1990-talet och idag är det ungefär 130 lokalföreningar som erbjuder någon form av anhörigstöd. Aktiviteter som bedrivs är anhörigcirklar, olika temacaféer och andra aktiviteter. För lokalföreningar och deras samarbetsparter anordnas digitala nätverksträffar för att samordna och stödja utveckling i arbetet med anhörigstöd.

Kontakta gärna Svenska Röda Korset för mer information:info@redcross.se.

Läs mer här: www.rodakorset.se/