OCDhjälpen för anhöriga är en medlemsklubb som startat hösten 2020.

Med ett medlemskap i ”OCDhjälpen för anhöriga” kommer du att känna dig trygg i hur du ska agera vid tvång i familjen, ha en given plats för gemenskap där vi speglar varandra i den svåra rollen som anhörig till någon med OCD samt få tips och stöttning i ditt anhörigskap.

Varje månad kommer ett utskick till dig med uppgifter att reflektera över.

Anhörigträff via videoplattform så vi kan ses och samtala om sånt som kan vara svårt att prata med andra om. OCD är svårt för utomstående att förstå, vi anhöriga lever i en tuff situation och behöver varandra för att finna samhörighet

Läs mer här: OCDhjälpen