Nka presenterar nya anhörigsiffror

Nationellt kompetenscentrum anhöriga genomför just nu en stor enkätundersökning med syfte att undersöka situationen för anhöriga i Sverige. Undersökningen som genomförs tillsammans med bland andra Linnéuniversitetet ska också generera ny data på hur många anhöriga det finns i landet och vilka dessa är. Till Anhörigriksdagen 2019 kommer Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka att presentera färska data från undersökningen.
-Vi kommer inte ha den slutgiltiga rapporten klar men vissa intressanta data, säger Lennart Magnusson som menar att chansen är stor att vi tvingas justera statistik som vi nu vant oss vid, exempelvis att det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige.
-Jag tror att det kommer vara fler, men det får vi se, säger Lennart.

Utöver detta kommer Lennart och Elisabeth tala om arbetet med att utforma en Nationell anhörigstrategi. Under dag två planeras Nka bidra med ett par parallella föreläsningar.