”Till dig som är närstående” – närståendestöd vid livets slut 

I närståendehäftet ”Till dig som är närstående” beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående.

Häftet togs fram 2017 och nu översätter Betaniastiftelsen häftet till 16 språk för att tillgängliggöra informationen för den som inte har svenska som modersmål.

Häftet finns nu att beställa eller ladda ner på språken: engelska, finska, arabiska, somaliska, farsi, dari, tyska, spanska och franska. Under hösten översätts även häftet till norska, danska och isländska, jiddisch, samiska och romska.
Detta erbjuds gratis till alla deltagare vid Anhörigriksdagen och Anhörigas Riksförbunds medlemmar runt om i Sverige.

 

Närståendehäftet_svenska Betaniastiftelsen 

 

Vill du ha ett fysiskt exemplar av häftet eller kanske många till din arbetsplats, maila din beställning till info@betaniastiftelsen.nu