Entries by

Vuxensyskon till Anhörigriksdagen

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning och sjukdom påverkar uppväxten, men även vuxenlivet. Projektet Vuxensyskon har under snart 2 år tagit del av vuxna syskons personliga berättelser och kan konstatera att det finns tydliga gemensamma nämnare i deras erfarenheter. Hur skall man förhålla sig till ansvar, oro, skam och ilska? Kan man sätta gränser […]

Anhöriga som människorättsförsvarare

Hur kan vi förstå allt det som anhöriga gör för att få vardagen att fungera för människor som lever med funktionsnedsättningar eller sjukdom? Vad ska vi kalla det när anhöriga sköter kontakter med sjukvården, kommunicerar med myndigheter, administrerar olika insatser eller ser till att ordna ett fungerande boende? Idag framställs ofta anhöriga som opålitliga och […]

Lena Hallengren till Anhörigriksdagen

Vi är mycket stolta över att kunna presentera Socialminister Lena Hallengren som talare på Anhörigriksdagen 2019. Vi på Anhörigas Riksförbund känner att det är viktigt med närvaro från politiker och beslutsfattare på absolut högsta nivå och att Socialministern nu väljer vår konferens för ett framträdande gör att vi känner att Anhörigfrågan är aktuell och ligger […]

Tommy Ivarsson till Anhörigriksdagen

Tommy Ivarsson är entreprenör och företagare. Våren 2018 släppte Tommy Ivarsson boken Hudlös: en berättelse om livsmod där han självutlämnande berättar om sina perspektiv, prioriteringar och val när han som pappa utmanades som mest. Sonen Jonathan fick som sexåring diagnosen lungfibros och väntade i flera år på en lungtransplantation. I november 2015 dog Jonathan, femton […]

Elever som anhöriga med rättigheter

En inspirationsföreläsning utifrån Titti Schönbecks långa erfarenhet och tankar i mötet med barn, unga, som kallas osynliga, maskrosor, glömda eller ensamkommande. Oavsett anhörigskap, oavsett ålder har varje elev rättigheter. Oavsett hur samhället är organiserat med stat, kommun, region, idéburen sektor behövs samverkan för att nå anhöriga barn tidigt i livet, innan de utvecklat egna problem. […]

Nka presenterar nya anhörigsiffror

Nationellt kompetenscentrum anhöriga genomför just nu en stor enkätundersökning med syfte att undersöka situationen för anhöriga i Sverige. Undersökningen som genomförs tillsammans med bland andra Linnéuniversitetet ska också generera ny data på hur många anhöriga det finns i landet och vilka dessa är. Till Anhörigriksdagen 2019 kommer Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson från Nka att […]

Anhörigriksdagen #vägraskuld

Lina Persson är personen bakom teaterföreställningen Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu, #vägraskuld och anhörigföreningen Att vara anhörig i Göteborg. Lina växte upp tillsammans med en storasyster med diagnosen bipolär sjukdom. Med sin bakgrund från Balettakademins musikallinje skildrar hon sitt anhörigskap i den gripande föreställningen Inte ens doften […]

Internationellt besök på Anhörigriksdagen

Young Carers UK kommer till Anhörigriksdagen Daniel Phelps från, Carers Trust/ Young Carers UK är en av huvudtalarna under tisdagen på Anhörigriksdagen 2019. Brittiska Young Carers UK är Europas största organisation för unga anhöriga och därför är det mycket glädjande att kunna bekräfta hans medverkande. Utifrån sin långa erfarenhet kommer Daniel ge oss sitt internationella […]