Anhöriga som människorättsförsvarare

Hur kan vi förstå allt det som anhöriga gör för att få vardagen att fungera för människor som lever med funktionsnedsättningar eller sjukdom? Vad ska vi kalla det när anhöriga sköter kontakter med sjukvården, kommunicerar med myndigheter, administrerar olika insatser eller ser till att ordna ett fungerande boende?

Idag framställs ofta anhöriga som opålitliga och som några som utnyttjas av, eller som själva utnyttjar, sina familjemedlemmar. Resultaten av Matilda Svensson Chowdhurys studie, ”Erfarenhet av personlig assistans 1994-2018”, ger en annan bild. Här framträder istället ett stort engagemang, där uppgifter av många olika slag utförs med ett syfte: att möjliggöra för människan med funktionsnedsättning eller sjukdom att leva ett självständigt liv med hög kvalitet. I föredraget presenterar Matilda studien och de kopplingar hon gör mellan anhörigas arbete och försvar av mänskliga rättigheter.

Matilda Svensson Chowdhury, Fil. Dr, är utredare på Stiftelsen JAG och vik lektor i Socialt arbete vid Malmö Universitet.